INSTRUKCJA OBSŁUGI


DZIENNIKI URZĘDOWE  
Typ
20 2009-04-03 528 1656 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII/443/092009-03-23w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/370/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
20 2009-04-03 529 1657 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII /448/092009-03-23w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/234/00 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na Obszarze Gminy Miasta Dębicy
20 2009-04-03 530 1658 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII/449/092009-03-23w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
20 2009-04-03 531 1658 Uchwała Rady Miejskiej w Jarosławiu 533/XLVIII/092009-03-23w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
20 2009-04-03 532 1659 Uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie XXV/241/092009-03-26w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli
Wyświetlono: 1...5 z 9236